Struktura - Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"

Title
Przejdź do treści
Struktura Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ jest sekcją branżową zrzeszoną w Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ reprezentuje interesy pracownicze kolejarzy, członków NSZZ :
  • spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • spółek napraw infrastruktury
Władzami Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ są:
  • Walne Zebranie Delegatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ
  • Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ
W strukturze Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ działają zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe
Struktura organizacyjna Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej
NSZZ na kadencję 2023 - 2028
Skład Prezydium Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
Nazwa zakładu
Nr telefonu
Adres e-mail
1.Henryk SikoraPrzewodniczącyZLK Kraków601 417 457plk@ksk.org.pl
2.Zdzisław Jasiński
Zastępca PrzewodniczącegoZLK Ostrów Wlkp.608 014 342jzdzislaw23@wp.pl
3.
Piotr Pazera
Zastępca Przewodniczącego
ZLK Łódź
609 108 572
piotr19744@onet.pl
4.
Roman Kowalski
Zastępca Przewodniczącego
ZLK Tarnowskie Góry
501 151 919
solidarnosczlktg@interia.pl
5.Andrzej Van-Selow
Sekretarz
CRI
572 660 750
szik.solidarnosc@gmail.com
6.Olga WieczorekSkarbnikZLK Częstochowa667 751 333wieczorekolga1@wp.pl
7.Małgorzata Jędrusik
Członek Prezydium
ZLK Sosnowiec
503 390 624malgola.j@tlen.pl
8.
Grzegorz Radomski
Członek Prezydium
ZLK Bydgoszcz
668 823 296
grzegorzradomski@vp.pl
9.
Mirosław Ośmiałowski
Członek Prezydium
ZLK Warszawa
601 340 165
miroslaw.osmialowski@plk-sa.pl
Skład Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ
Lp.
Imię i nazwisko
Jednostka organizacyjna
Nr telefonu
1.Baczyński Marian
ZLK Opole
530 909 700
2.Borkowski Grzegorz
ZLK Białystok
668 225 448
3.Borkowski Krzysztof
ZLK Skarżysko Kamienna
664 009 581
4.Czyżyk Sylwester
ZLK Siedlce
502 314 022
5.Dolata Ryszard
ZLK Poznań
728 345 404
6.Falska Krystyna
Centrala PKP PLK S.A.
697 806 296
7.Felkowski Tadeusz
DOLKOM Wrocław
697 047 582
8.Freńdo Emilia
ZLK Łódź
604 272 068
9.Ganczar Włodzimierz
SOK Warszawa
517 751 758
10.Glica Andrzej
PPM-T Gdańsk
501 524 837
11.Głazowski Grzegorz
ZLK Sosnowiec
691 922 348
12.Godosz Jan
IG Warszawa
668 241 849
13.Górny Marek
ZLK Lublin
602 757 221
14.Grzegolec Krzysztof
ZLK Kielce
668 364 442
15.Jasiński Zdzisław
ZLK Ostrów Wlkp.
608 014 342
16.Jędrusik Małgorzata
ZLK Sosnowiec
503 390 624
17.Kapałka Krzysztof
PNUIK Kraków
692 487 227
18.Kleszczyński Jerzy
ID Warszawa
515 200 376
19.Kocur Jarosław
ZLK Zielona Góra
513 928 494
20.Kowalczyk Krystian
ZLK Tarnowskie Góry
500 731 044
21.Kowalski Roman
ZLK Tarnowskie Góry
501 151 919
22.Litwiński Marek
ZLK Olsztyn
784 998 684
23.Ośmiałowski Mirosław
ZLK Warszawa
601 340 165
24.Pazera Piotr
ZLK Łódź
609 108 572
25.Pilichowski Mariusz
IM Kraków
666 902 538
26.Piotrowski Roman
ZLK Nowy Sącz
698 665 353
27.Pluta Renata
ZLK Kraków
723 677 489
28.Podjacki Mariusz
ZLK Gdynia
608 835 934
29.Przybyła Piotr
ZRK-DOM Poznań
602 746 861
30.Radomski Grzegorz
ZLK Bydgoszcz
668 823 296
31.Ratyński Adam
ZLK Szczecin
606 419 766
32.Sak Antoni
PNI Warszawa
602 766 232
33.Sikora Henryk
ZLK Kraków
601 653 610
34.Szatkowski Leszek
ZLK Wrocław
728 830 271
35.Szczepański Jan
ZLK Rzeszów
508 929 392
36.Van - Selow Andrzej
IR Warszawa
572 660 750
37.Wieczorek Olga
ZLK Częstochowa
667 751 333
38.Wileński Roman
ZLK Warszawa
692 390 006
39.Zagórski Artur
SOK Warszawa
660 769 743
40.Zając Dorota
ZLK Wałbrzych
601 659 995
41.Zbylut Teresa
ZLK Kraków
606 220 551
2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści