Zebranie delegatów w ZLK Nowy Sącz

Title
Przejdź do treści

Zebranie delegatów w ZLK Nowy Sącz

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Roman Piotrowski · 24 Styczeń 2024
W dniu 24.01.2024 r. obradowało Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu. W obradach wzięli także udział zaproszeni goście: przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) i członek Rady Nadzorczej w PLK Henryk Sikora, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz oraz Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu Włodzimierz Zembol.
Obrady miały charakter sprawozdawczy, po upływie 9 miesięcy pracy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZLK Nowy Sącz, połączone ze spotkaniem opłatkowym (świąteczno-noworocznym). Przewodniczący zakładowej „Solidarności” Roman Piotrowski po dokonaniu formalności związanych z porządkiem obrad przekazał głos przewodniczącemu SZIK.
Przewodniczący Henryk Sikora omówił m.in.:
 • sytuację ekonomiczno-finansową w PLK,
 • zatrudnienie w spółce, wynegocjowane podwyżki dla pracowników (w ubiegłym roku),
 • zmiany z zatrudnieniu w połączeniu z prowadzonymi inwestycjami,
 • postulat podwyżek dla pracowników PLK w 2024 r.,
 • obecną działalność SZIK (poprawa warunków pracy, prace w warunkach zimowych, posiłki profilaktyczne itp.),
 • nowy program ubezpieczenia OP w TUZ,
 • emerytury pomostowe,
 • dokumentowanie pracy zawiadowców, naczelników, kontrolerów członków zakładowych komisji wypadkowych.
Następnie przewodniczący Roman Piotrowski odczytał sprawozdanie z prac Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” za okres od 15.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
Do najważniejszych aktywności należały m.in.:
 1. Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w ZLK Nowy Sącz (sprawozdawczo – wyborcze, 15.03.2023 r.).
 2. Pierwsze zebranie i ukonstytuowanie się Komisji Zakładowej  na kadencję 2023 -2028 (27.03.2023 r.).
 3. Udział w WZD SZIK w Warszawie (sprawozdawczo-wyborcze, 25.04.2023 r.).
 4. WZD RSK Kraków (sprawozdawczo -wyborcze, 26.04.2023 r.).
 5. Udział w zebraniu Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (ukonstytuowanie się Rady RSK, 15.05.2023 r.).
 6. WZD KSK NSZZ „Solidarność” w Warszawie (sprawozdawczo-wyborcze, 22-23.05.2023 r.).
 7. Zebranie Rady SZIK (ukonstytuowanie się Rady, 30.05.2023 r.).
 8. Udział w komisji BHP w ZLK Nowy Sącz (30.05.2023 r.).
 9. Udział w szkoleniu ogólnozwiązkowym organizowanym przez Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Krynicy-Zdroju (14-16.06.2023 r.).
 10. W okresie od 15.03.2023 r. do 31.12.2023 r. Komisja Zakładowa NSZZ „S” zebrała się 7 razy (podjęto 36 uchwał, wydano 3 stanowiska oraz 3 opinie).
Na wniosek pracowników, KZ NSZZ „Solidarność” wystąpiła pismem (09.05.2023 r.) do przewodniczącego SZIK z wnioskiem o podjęcie działań celem obsady przez Zarząd PLK stanowiska Dyrektora ZLK Nowy Sącz oraz stanowiska zastępcy Dyrektora ds. Technicznych w ZLK Nowy Sącz (te funkcje dyrektorzy łączą w ZLK Kraków i ZLK N. Sącz).
Komisja Zakładowa przedstawiła kandydatów do zespołów problemowych, tworzonych w SZIK ds. inżynierii ruchu, drogi kolejowej, BHP, automatyki.
Sukcesywnie są składane wnioski o wydanie elektronicznej legitymacji członkowskiej NSZZ „Solidarność”.
Udział pocztu sztandarowego zakładowej „Solidarności” w:
 • XXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie (08.07.2023 r.),
 • we Mszy świętej oraz obchodach 43 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w dniu 30.08.2023 r. w Nowym Sączu,
 • w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach (09.09.2023 r.),
 • w XL Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę (4 autokary 186 osób) w dniach 04-05.11. 2023 r.,
 • obchodach Święta Kolejarza u kolejarzy Słowackich w miejscowości Rużomberok w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej (25.11.2023 r.),
 • obchodach Święta Niepodległość w Nowym Sączu13.12.2023 r.,
 • udział we Mszy św. w Katedrze Wawelskiej w obchodach 42 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
23.11.2023 r. odbyły się obchody Święta Kolejarza w ZLK Nowy Sącz – uroczysta Msza św. W Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu (3 poczty sztandarowe tj. KZ ZLK Nowy Sącz, koła Sucha Beskidzka i koła Chabówka). Msze św. z okazji Święta Kolejarza odbyły się również w: Chabówce, Suchej Beskidzkiej, Stróżach i Muszynie.
Promocja Związku:
 • udział drużyny ZLK Nowy Sącz, pracowników, emerytów i rencistów w rozgrywkach piłkarskich o Puchar Przewodniczącego RSK Kraków w Barcicach (15.09.2023 r.),
 • udział w turnieju halowym drużyny piłkarskiej ZLK Nowy Sącz o Puchar RSK w Krakowie (08.12.2023 r.).
Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Zastępca Przewodniczące Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz, który przekazał informacje bieżące z pracy Regionu. Zachęcał do uczestnictwa w szkoleniach związkowych, zarówno stacjonarnych w Krakowie jak i wyjazdowych.
Na koniec zebrania głos zabrał Dyrektor ZLK Nowy Sącz Włodzimierz Zembol, który przedstawił sytuację zatrudnieniową w zakładzie, plany inwestycyjne oraz omówił prowadzone roboty na linii kolejowej nr 104. Zachęcał do przekazania informacji pracownikom o uruchomieniu studiów podyplomowych w zakresie drogi kolejowej.
Po zakończeniu obrad uczestnicy zebrania złożyli sobie życzenia noworoczne, łamiąc się tradycyjnym opłatkiem.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści