Wzrasta wartość posiłków na 12 zł

Title
Przejdź do treści

Wzrasta wartość posiłków na 12 zł

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 23 Listopad 2023
Od 1 stycznia 2024 r. wzrasta wartość posiłków profilaktycznych dla uprawnionych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) do kwoty 12 zł netto.
Od 2015 r. posiłki miały wartość 7.50 zł. Jej wzrost nastąpił dopiero od 1 stycznia 2023 r. na 9 zł.
Podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych było realizacją jednego z postulatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zgłoszonego w kwietniu 2023 r. w ramach tzw. „dialogu społecznego”.
Posiłki profilaktyczne wydawane są przez PLK na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, które zobowiązuje pracodawcę do ich zapewnia pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny organizmu:
  • powyżej 2000 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal u kobiet,
  • powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, przy pracach wykonywanych w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC,
  • powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (1 listopada - 31 marca).
Powyższe Rozporządzenie zostało znowelizowane 12 czerwca 2019 r. w zakresie sposobu realizacji posiłków i przewiduje możliwość ich spożycia w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego w szczególności przez przekazanie produktów do przygotowania posiłku we własnym zakresie lub talonów (bonów) uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści