Spółki z Grupy PLK po wyborach

Title
Przejdź do treści

Spółki z Grupy PLK po wyborach

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Komisja Wyborcza · 24 Marzec 2023
W dniu 24 marca 2023 r. odbyło się Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PNUIK w Krakowie.
Przewodniczącym Komisji Zakładowej na kadencję 2023 - 2028 został ponownie wybrany Krzysztof Kapałka.
Członkami Komisji Zakładowej zostali wybrani: Tomasz Batko, Roman Duź, Sławomir Fyda, Katarzyna Gądkiewicz, Kazimierz Gicala, Beata Grabowska, Wojciech Gryzło, Sylwester Ojczyk, Jerzy Piątek, Jarosław Szewczyk, Ewelina Twaróg, Adam Wilczyński, Krzysztof Wnęk, Anna Wołek, Stanisław Żurek.
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Maria Pięk, Mirosław Czerwiec, Michał Gębski, Tomasz Piękoś.
Na Delegatów WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” i na WZD Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej wybrano Krzysztofa Kapałka i Sławomira Fyda.
Na WZD Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopolskim w Krakowie wybrano: Krzysztofa Kapałka, Katarzynę Gądkiewicz, Ewelinę Twaróg i Krzysztofa Wnęk.
Po krótkiej przerwie odbyło się spotkanie Komisji Zakładowej celem wybrania Prezydium. Przewodniczący Komisji Zakładowej Krzysztof Kapałka przedstawił propozycję składu Prezydium KZ. W wyniku tajnego głosowania w skład Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PNUIK weszli: Sławomir Fyda (zastępca przewodniczącego), Ewelina Twaróg (sekretarz) oraz Katarzyna Gądkiewicz, Tomasz Batko, Krzysztof Wnęk i Sylwester Ojczyk (członkowie Prezydium).


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści