Rozszerzenie prac uprawniających do emerytury pomostowej

Title
Przejdź do treści

Rozszerzenie prac uprawniających do emerytury pomostowej

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 4 Kwiecień 2024
Zespół roboczy ds. emerytur pomostowych przy Radzie Dialogu Społecznego został reaktywowany (ostatnie spotkanie w dniu 07.03.2024 r.). W związku z tym Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej zwróciła się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z przypomnieniem naszego wniosku o rozszerzenie wykazu stanowisk w załączniku nr 2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych o prace wykonywane w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tj.:
  • prace wykonywane na stanowisku monter nawierzchni,
  • prace wykonywane na stanowisku automatyk,
  • prace na stanowisku dróżnik przejazdowy.
Kolejowa „Solidarność” od wielu lat zabiega o wpisanie do wykazu prac uprawniających pracowników do emerytury pomostowej prac wykonywanych na ww. stanowiskach.
Przypominam, że 25 kwietnia 2023 r. Zebranie Delegatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” przyjęło Stanowisko w tej sprawie o poniższej treści.

Stanowisko nr 2
Zebrania Delegatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”
z dnia 25.04.2023 r.
Zebranie Delegatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań polegających na rozszerzeniu załącznika nr. 2 (wykaz prac o szczególnym charakterze) do Ustawy o emeryturach pomostowych o prace na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego:
monter nawierzchni – praca: ciężka, fizyczna niezależnie od panujących warunków atmosferycznych w terenie, w torach czynnych przy utrzymaniu, naprawie, konserwacji i oględzinach torów i rozjazdów. w systemie 8 lub 12 godzinnym (praca zmianowa), w bliskości sieci trakcyjnej pod napięciem, w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu zmechanizowanego oraz przejeżdżających pociągów. Wymagania pierwsza kategoria  zdrowia,
automatyk – praca: na powietrzu w torach czynnych, na wysokości (maszty i bramki semaforowe), przy urządzeniach pod napięciem i siecią trakcyjną, w wymuszonej pozycji ciała, w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych, w porze dziennej i nocnej, wymagająca koncentracji i uwagi, w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu zmechanizowanego oraz przejeżdżających pociągów. Wymagania pierwsza  kategoria zdrowia,
dróżnik przejazdowy - czuwanie nad bezpieczeństwem ruchu, kierowanie ruchem drogowym w obrębie przejazdu, obsługa urządzeń zabezpieczenia ruchu i łączności. Ponadto obserwowanie przejeżdżających pojazdów kolejowych i gotowość do zamknięcia rogatek, polegających na podawaniu sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu na drodze. Wymagania predyspozycje psycho-fizyczne oraz pierwsza kategoria zdrowia.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści