Prezydent Andrzej Duda na 105. rocznicy powołania SOK

Title
Przejdź do treści

Prezydent Andrzej Duda na 105. rocznicy powołania SOK

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według www.kgsok.pl Tekst: insp. Piotr Żłobicki · 22 Listopad 2023
W tym roku główna ceremonia Święta Straży Ochrony Kolei została zorganizowana w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. W Obchodach z okazji 105. rocznicy powołania formacji uczestniczyli honorowi goście – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, a także kierownictwo Komendy Głównej SOK na czele z Komendantem Głównym dr. inż. Józefem Hałykiem.
Tradycyjnie obchody Święta SOK rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie sprawowana w intencji funkcjonariuszy i pracowników SOK, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup senior Józef Michalik. Eucharystię koncelebrowali ks. prał. płk Zbigniew Kępa – Naczelny Kapelan SOK oraz ks. Bartosz Rajnowski (...).
Podczas kościelnych uroczystości Komendant Główny SOK dr Józef Hałyk został odznaczony medalem Ordynariatu Polskiego WP ,,Gloria intrepidis et animi promptis’’. Odznaczenie przyznawane jest przedstawicielom służb mundurowych, którzy jako słudzy ładu społecznego i bezpieczeństwa dają odważne świadectwo wartościom takim jak prawda, bohaterstwo i sprawiedliwość.
Uroczystość z okazji 105. rocznicy powołania Straży Ochrony Kolei kontynuowano w Pałacu Prymasowskim w Warszawie (...)
Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr Józef Hałyk przywitał wszystkich zaproszonych gości na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Małżonką Prezydenta (...), „ ... chciałbym z głębi serca podziękować, że po raz pierwszy w ponad 100-letniej historii Straży Ochrony Kolei, dane jest Nam wraz z Parą Prezydencką celebrować Nasz jubileusz”.
Podczas wtorkowej ceremonii obecni byli (m.in.): Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Ireneusz Merchel, a także przedstawiciele duchowieństwa, służb i formacji mundurowych (...). Obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych (Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Przewodniczący KSK Henryk Grymel i Zastępca Przewodniczącego Henryk Sikora).
W okolicznościowym wystąpieniu Komendant Główny SOK dr inż. Józef Hałyk wyraził wdzięczność funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei za zaangażowanie w codzienną, niebezpieczną i ciężką służbę „Wasza codzienna służba, niejednokrotnie z narażeniem życia i zdrowia jest dowodem Waszego profesjonalizmu i oddania Ojczyźnie. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że to Wy jesteście solą tej formacji. Ostatnie wydarzenia, które miały istotny wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju – pandemia Covid-19, kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej oraz wojna w Ukrainie, były sprawdzianem odpowiedzialności naszej formacji wobec Ojczyzny. Funkcjonariuszki i funkcjonariusze z wielka dumą mogę dzisiaj stwierdzić, że wzorowo zdaliście egzamin z patriotyzmu oraz potwierdziliście swoje oddanie i troskę o drugiego człowieka. Jest to niepodważalny dowód, ze formacja jest skuteczna, odpowiedzialna i kompetentna. W tym miejscu chciałbym wyrazić wdzięczność i słowa podziękowania dla Was i waszych rodzin, które na co dzień wspierają Was w trudach i wyzwaniach codziennej służby” – powiedział szef SOK.
Rocznicowe obchody są okazją do uhonorowania szczególnie wyróżniających się funkcjonariuszy. Prezydent RP dr Andrzej Duda wręczył państwowe odznaczenia najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom SOK (...).
Na zakończenie głos zabrał Prezydent RP dr Andrzej Duda, który podkreślił profesjonalizm i zaangażowanie funkcjonariuszy SOK w szeroko rozumiane bezpieczeństwo Polski. Pogratulował jubileuszu przypominając, że „jest to najstarsza służba dbająca o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Została ustanowiona przez Marszałka, Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po to aby pilnować porządku w ruchu kolejowym jako Straż Kolejowa”.
Zaznaczył też, że „Straż ma ogromną, ugruntowaną poprzez sprawdzenie jej skuteczności i przydatności tradycję. Straż Ochrony Kolei to dziś 3 tyś. osób, w tym 400 kobiet. To służba, która zajmuje się ochroną i dbaniem o porządek na 18 tyś. km linii kolejowych w Polsce. Pełni ogromnie ważne zadanie. Ruch kolejowy w Polsce to 5 tyś. pociągów dziennie. Każdy z tych pociągów jest chroniony właśnie przez Straż Ochrony Kolei – podobnie jak dworce i cały obszar kolejowy” – mówił Prezydent RP.
Z okazji 105. rocznicy powołania Straży Ochrony Kolei Komendant Główny SOK dr inż. Józef Hałyk wręczył Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzejowi Dudzie w dowód najwyższego uznania i szacunku pamiątkową statuetkę.
Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym i nagrodzonym. Dziękujemy znamienitym gościom za przybycie i udział w tym wyjątkowym dla naszej formacji dniu.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści