Powrót PKP S.A. do Ministerstwa Infrastruktury

Title
Przejdź do treści

Powrót PKP S.A. do Ministerstwa Infrastruktury

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Źródło: nakolei.pl · 19 Marzec 2024
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów przeniesiono nadzór właścicielski nad spółką PKP S.A. z Ministerstwa Aktywów Państwowych do Ministra właściwego ds. Transportu, czyli do Ministerstwa Infrastruktury.
Celem zmian było przekazanie ministrowi właściwemu do spraw transportu uprawnień związanych z wykonywaniem w imieniu Skarbu Państwa praw z akcji i udziałów w PKP S.A. z siedzibą w Warszawie. Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia posiadanie nadzoru właścicielskiego nad PKP S.A. i tym samym nad Grupą PKP ułatwi MI m.in. współpracę ze Spółką w zakresie spraw obronnych (zmiana nadzoru poprawi także współpracę pomiędzy PKP S.A. a PLK). Możemy wnioskować, że zmiany te są zwiastunem trzęsienia jakie nastąpi w zarządach spółek Grupy PKP.
Od momentu przejęcia władzy przez nowy rząd, kręci się karuzela nazwisk osób, które w przyszłości mogą objąć kluczowe stanowiska w spółkach kolejowych należących do Skarbu Państwa. Naturalnym będzie w pierwszej kolejności zmiana na stanowisku prezesa PKP S.A., a wśród głównych kandydatów do objęcia tej posady wymienia się Alana Beroud (jest prezesem SKM w Warszawie) i Wojciecha Balczuna (były prezes PKP Cargo i prezes Kolei Ukraińskich).
Wśród kandydatów wymienia się równie Remigiusza Paszkiewicza (były prezes PLK) Najmniej prawdopodobne wydaje się, że prezesem PKP S.A. zostanie Jakub Karnowski (były prezes PKP S.A., obecnie przymierzany jest do stanowiska prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, ale również wymieniany jest w kontekście objęcia stanowiska szefa PZU).
Wybór prezesa PKP S.A. będzie początkiem zmian i pozwoli na dokonanie wymiany kadr zarządzających pozostałych spółek z Grupy m.in. PKP Intercity czy PKP Cargo, które jak się wydaje mogą nastąpić jeszcze przed zbliżającymi się świętami.
(na podstawie serwisu Nakolei)


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści