Pierwsze zebranie Rady w 2024 r.

Title
Przejdź do treści

Pierwsze zebranie Rady w 2024 r.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Andrzej Van-Selow · 9 Styczeń 2024
W dniu 9 stycznia 2024 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK).
Przewodniczący SZIK Henryk Sikora przedstawił aktualną sytuację w PLK nazywając ją „nową”. Zapewne wszyscy czytelnicy tego artykułu zauważyli, że po wyborach parlamentarnych mamy nowego Ministra Infrastruktury Pana Dariusza Klimczaka. Nominowany został również Sekretarz Stanu Pan Piotr Malepszak odpowiadający za transport kolejowy, powołany na wiceministra infrastruktury.
Na chwilę obecną Rada Nadzorcza i Zarząd PLK pracują w niezmienionym składzie. W dniu 21.12.2023 r. każdy z członków Rady Nadzorczej otrzymał imienne pismo od Ministra Infrastruktury, w którym zalecił on wstrzymanie płatności i zobowiązań dla jednej z kluczowych inwestycji PLK. W dniu następnym Zarząd wystosował pismo „wyjaśniające”, w którym opisał zagrożenia wynikające z braku realizacji bieżących zobowiązań finansowych, a minister zaakceptował realizację wymaganych płatności. Ta sytuacja pokazuje, że minister bardzo poważnie interesuje się naszą Spółką.
W ostatnim czasie w systemie ODA pojawiła się Uchwała Zarządu PLK Nr 1012/2023 z dnia 20.11.2023 r. dotycząca „Celów istotnych do osiągniecia dla projektów inwestycyjnych, planowania wydatków i trybu postępowania przy wnioskowaniu, przyznawaniu i wypłacie premii za realizację zadań inwestycyjnych”. Treść ww. uchwały wraz z obszernym załącznikiem nie była konsultowana z SZIK, gdyż nie jest ona Regulaminem, lecz została wydana na podstawie Regulaminu premiowania pracowników PLK.
Sposób przekazania ww. uchwały bez załącznika został oprotestowany przez przewodniczącego SZIK – członka Rady Nadzorczej PLK Henryka Sikorę na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14.12.2023 r. Ostatecznie Zarząd PLK poinformował o podjęciu prac nad nowym Regulaminem premiowania do którego związki zawodowe będą mogły złożyć opinię (wypowiedzieć się). Dokument poza IR dotyczy także Zakładów Linii Kolejowych biorących udział w procesach inwestycyjnych.
Następnym tematem obrad było omówienie wdrażania programu ubezpieczeniowego, który od dnia 01.01.2024 r. prowadzony jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe TUZ (składka miesięczna 4 zł). Jest ono zbliżone do poprzedniego, jednak na lepszych warunkach.
Zmiana ubezpieczyciela to ogromne wyzwanie dla organizacji zakładowych zrzeszonych w SZIK. To na pewno korzyści, ale również zobowiązania wymuszające na przewodniczących dotarcie do członków „Solidarności” i zachęcenia ich do przystąpienia do ubezpieczenia.
Jednym z najważniejszych punktów zebrania było przyjęcie 5 uchwał m.in. dotyczących finasowania biuletynu „Solidarność w Peelka” i rozliczenia druku kalendarzy autorskich (trójdzielnych) SZIK na 2024 r. To bardzo ważne dokumenty związkowe, które pozwolą sekcji realizować zadania statutowe i prowadzić działalność w 2024 r.
Na koniec części roboczej przewodniczący SZIK w skrócie przedstawił działania prowadzone w minionym roku przez Prezydium i Radę sekcji. Najważniejsze z nich to:
 • przeprowadzone wybory (rok wyborczy 2023),
 • organizacja zebrań Rad SZIK (w tym wyjazdowa w Jeleniej Górze),
 • wydanie 10 numerów biuletynu „Solidarność w Peelka”,
 • druk kalendarzy autorskich (trójdzielnych) SZIK na 2024 r.,
 • rekordowa podwyżka wynagrodzenia w wysokości 640 zł (średnio na pracownika),
 • strona internetowa, której oglądalność to blisko 1000 wyświetleń,
 • szkolenia związkowe dla członków Prezydium i Rady SZIK,
 • odznaczenia przyznane dla członków „S” (PLK i spółki Grupy PLK),
 • wydarzenia sportowe i turystyczne (dwa turnieje piłkarskie),
 • udział pocztu sztandarowego i delegacji SZIK w najważniejszych wydarzeniach rocznicowych, świętach i pielgrzymkach,
 • wybór nowego ubezpieczyciela TUZ (lepsze warunki),
 • realizacja zadań członka Rady Nadzorczej (kol. Henryk Sikora),
 • spotkania z pracodawcą dotyczące spraw pracowniczych,
 • interwencje dotyczące zatrudnienia i nadmiernego obciążenia pracą,
 • realizacja 8 postulatów SZIK (7 spotkań roboczych z pracodawcą).
Nie zabrakło podziękowań dla 6 organizacji zakładowych, które finansowo wsparły w 2023 r. wydawany przez SZIK biuletyn „Solidarność w Peelka”.
Uroczystą – świąteczną część spotkania zakończyły wystąpienia i życzenia wszelkiej pomyślności dla całej Rady SZIK i wszystkich członków NSZZ „Solidarność”.
Przemawiali: Henryk Grymel (Krajowa Sekcja Kolejarzy), Zdzisław Jasiński (Krajowy Sekretariat Transportowców) i Wiesław Pełka (poprzedni przewodniczący SZIK).
Obecny na tej części zebrania ks. Ryszard Marciniak – Animator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich przypomniał czym jest NSZZ „Solidarność” cytując słowa Jana Pawła II, które skierował do „Solidarności” - „błogosławię wam na dzieło, które razem rozpoczęliśmy”. Nie zabrakło życzeń opłatkowych i kolęd wspólnie odśpiewanych przez zebranych.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści