Kolejny sukces NSZZ „Solidarność”

Title
Przejdź do treści

Kolejny sukces NSZZ „Solidarność”

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Mariusz Pilichowski · 21 Luty 2024
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024 r. ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 6 246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6 445,71 zł.
Zatem odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) rośnie.
Wysokość odpisu podstawowego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
To oznacza, że w 2024 r. do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r., czyli kwota 6 445,71 zł.
A w związku z tym odpis na ZFŚS w 2024 r. na jednego pracownika wyniesie 2 417,14 zł, tj. o 502,80 zł więcej niż w drugim półroczu 2023 r.
W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że to kolejny wielki sukces NSZZ „Solidarność”.
Przypomnijmy, że do odmrożenia odpisu na ZFŚS doszło na podstawie porozumienia, jakie NSZZ „Solidarność” podpisała w ubiegłym roku z rządem Zjednoczonej Prawicy.
Porozumienie to pozwoliło wdrożyć przepisy wedle których od lipca 2023 r. nastąpiło odmrożenie odpisu na ZFŚS według podstawy na 2021 r., a w 2024 r., według podstawy na drugie półrocze 2023 r.
W załączeniu tabelka pokazująca odpisy na ZFŚS w 2024 r.2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści