Historia w kartkach biuletynu zapisana

Title
Przejdź do treści

Historia w kartkach biuletynu zapisana

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Olga Wieczorek · 4 Marzec 2024
W poniedziałek 4 marca 2024 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyło się spotkanie mające na celu świętowanie 200 wydania oraz 20-tych urodzin biuletynu informacyjnego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej „NSZZ Solidarność w PEELKA”.
Jubileusz był okazją do spotkania osób, które biuletyn wymyśliły oraz doprowadziły do jego powstania tych, które opiekowały się nim przez wiele lat jego wydawania oraz tych, na których odpowiedzialność za jego kontynuację spoczywa obecnie.
Było kameralnie, ponieważ tak naprawdę osób związanych z redagowaniem biuletynu przez całe 20 lat było całkiem niewiele. Było uroczyście, ponieważ Henryk Grymel, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy podziękował kolegom, którzy biuletyn powołali do życia a później dbali o jego funkcjonowanie przez te wszystkie lata tj. Wiesławowi Pełce, Stanisławowi Kokotowi oraz Henrykowi Sikorze, a także wieloletniemu redaktorowi naczelnemu biuletynu Markowi Moczulskiemu. Nie zapomniano również o aktualnym redaktorze biuletynu Piotrze Pazerze – a niech ma na zachętę ;-)
Było trochę zabawnie a trochę nostalgicznie, ot taka krótka wędrówka po czasach, których już nie ma. Wspomnieniach minionych spraw, idei, celów, dawnych przyjaciół, współpracowników, przeciwników, znajomych. W końcu dwadzieścia lat to całkiem spory kawałek czasu, dwie dekady zmian i transformacji w funkcjonowaniu zarówno związku, Spółki PLK, jak i całej kolei.
Biuletyn od dwudziestu lat wydawany jest praktycznie co miesiąc, więc przy okazji pełnienia funkcji informacyjnej dla członków związku stał się również swoistym kalendarium Spółki, odmierzanym cyklem podwyżek, czasem wspólnego świętowania uroczystości kolejowych, a czasem sporów i rozbieżnych stanowisk.
Skąd w ogóle wziął się pomysł, aby Sekcja Zawodowa wydawała swój biuletyn? Zgodnie z relacją samego współzałożyciela, czyli kol. Wiesława Pełki, powstanie biuletynu jest wynikiem potężnego (delikatnie mówiąc) wkurzenia kolegów, gdy w sierpniu 2003 r. po zakończonej, m.in. wywalczeniem podwyżek, okupacji siedziby Zarządu, dostępne wówczas gazety związkowe nie zająknęły się nawet o całej akcji.
Stosując się więc do słów Benjamina Franklina „Albo napisz coś wartego przeczytania, albo zrób coś wartego opisania” koledzy doszli do wniosku, że SZIK potrzebuje własnego nośnika informacji umożliwiającego sprawne przekazywanie wiadomości o działalności związku oraz pozwalającego na dotarcie do jak największej ilości pracowników PLK, oraz spółek naprawczych. Początkowo biuletyn liczył cztery strony i drukowany był w spółce Drukarnia Kolejowa Sp. z o.o. w Krakowie. Z czasem liczba jego stron wzrosła do 12 oraz zaczął być wydawany również w wersji cyfrowej.
Wiadomo. Świat nie tyle idzie do przodu, ale wręcz pędzi przed siebie, jak ten ślepy koń, co to nie widział przeszkód w dowcipie o Wielkiej Pardubickiej. I to już niestety trochę nie te czasy, gdy liczyło się po prostu rzetelne i zgodne z prawdą informowanie o bieżącej działalności. Teraz to prawdziwy wyścig z czasem, kto pierwszy wrzuci informacje w media społecznościowe, kto przyciągnie uwagę, kto wywoła większy szum. Tak to już jest, żyjemy w czasach, w których informacja jest jednym z najważniejszych towarów a idealne tempo jej przekazywania to prędkość światła. Patrząc jednak na jakość, rzetelność oraz bądźmy szczerzy sens sporej części informacji zalewających nas z mediów społecznościowych, to może nawet szkoda, że to tempo jest aż tak duże.
Tak czy inaczej, biuletyn to po prostu biuletyn. Ma swoją rolę, formę i swoje zasady. Nie jest naszym zadaniem lub Boże broń ambicją, ścigać się o popularność z mediami społecznościowymi. Marzy nam się jedynie, aby biuletyn spełniał jak najlepiej swoją informacyjną rolę i przy okazji dał się czytać bez specjalnego „bólu zębów” :-) oraz, albo może przede wszystkim, aby był na tyle ciekawy, aby mógł w tej swojej niszy przetrwać kolejne 20 lat. I spokojnie, pomału zapisywać na swoich kartkach kolejne lata historii związku, tej firmy oraz nas wszystkich.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści