Redaktor

Title
Przejdź do treści

Podpisz wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu

Od 10 maja 2024 r. trwa akcja NSZZ „Solidarność” polegająca na zbieraniu podpisów poparcia dla inicjatywy przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, w którym Polacy odpowiedzą na pytanie:
„Czy jest Pani/Pan za zobowiązaniem Prezydenta RP, Parlamentu RP, Rządu RP do odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE w obecnym kształcie, zawartej w europejskim Zielonym Ładzie?”
Akcja zbierania podpisów prowadzona jest przez wszystkie struktury związku. Osoby chcące poprzeć idee referendum, mogą to zrobić m.in. w komisjach zakładowych NSZZ „Solidarność”, w swoim zakładzie.
Redaktor | 23/5/2024

Protest przeciwko zamiarom ministra

Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ „Solidarność” wystąpił z pismem do Piotra Malepszaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury wyrażając w nim zaniepokojenie wypowiedziami medialnymi o przekazaniu inwestycji kolejowych z Polskich Linii Kolejowych do spółki Centralny Port Komunikacyjny.
W piśmie znalazły się argumenty, które pokazują jak dużym błędem byłoby przekazanie inwestycji liniowych z PLK do CPK.
Redaktor | 7/5/2024

„Precz z Zielonym Ładem”

Zielony Ład to ideologia wymyślona przez środowiska lewackie, które pod hasłami ochrony Ziemi stała się priorytetem dla rządzących Unią Europejską. Idą za tym wiele, wręcz patologicznych regulacji prawnych, zakazów bądź nakazów. Wszystko to fundamentalnie zmierza do ograniczenia, a w perspektywie utratę suwerenności przez Polskę (... to ma być terytorium w UE zamieszkałe przez ludność narodowości polskiej!).
Redaktor | 25/4/2024

„Solidarność” 10 maja zaprotestuje przeciwko Zielonemu Ładowi

NSZZ "Solidarność" zorganizuje demonstrację, 10 maja 2024 r. w Warszawie. Żądamy ogólnokrajowego referendum w sprawie Zielonego Ładu.
(…). Chcemy też powtórzyć to, co robiliśmy już w 2012 roku, też za rządu pana premiera Donalda Tuska, czyli ogólnokrajowe referendum, tym razem w sprawie tzw. Zielonego Ładu. Chcemy spytać o tę politykę Polaków (…), bo przecież te „zielone” dyrektywy dosięgną każdego obywatela – mówił Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Redaktor | 5/4/2024

4 332,70 zł. Tyle wynosi podstawa do wypłaty nagrody jubileuszowej

Zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące wskazania wysokości podstawy do wyliczenia nagrody jubileuszowej (pkt 3 Załącznika nr 12 do ZUZP) dla pracowników z odpowiednim stażem pracy dają Prezesowi Zarządu uprawnienie do wydania stosownej Decyzji.
Na jej podstawie średnie wynagrodzenie zasadnicze z IV kwartału 2023 r. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowiące podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej w 2024 r., wynosi 4 332,70 zł.
Redaktor | 15/1/2024

Kolejarze u ks. Arcybiskupa

13 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie opłatkowe kolejarzy z ks. Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Pierwszą część uroczystości stanowiła Msza św. w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich, której przewodniczył ks. Grzegorz Szewczyk, duszpasterz kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej.
Redaktor | 13/1/2024

Podsumowanie i plany w ZLK Kraków

Przełom roku to doskonały czas na podsumowania, gdzie mówi się o osiągnięciach oraz o planach umiejscawiając w nich kierunki działań, wydarzenia a nawet daty, które stają się wyznacznikiem. Każda profesjonalnie działająca organizacja musi mieć swój plan działania.
Redaktor | 10/1/2024

Kto uderza w wizerunek SOK?

Straż Ochrony Kolei to jednostka organizacyjna wchodząca w skład PKP Polskie Linie Kolejowe. Cieszy się ona powszechnym uznaniem i szacunkiem. Jest pozytywnie postrzegana przez podróżnych oraz, co ważne, także przez jej pracowników.
Sprawy pracownicze stale monitorowane są przez zakładową „Solidarność”, która jest największym związkiem zawodowym w SOK.
Redaktor | 5/1/2024

Skandal wokół mediów publicznych

Z rosnącym niepokojem obserwuję pozaprawne działania Pana Bartłomieja Sienkiewicza, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zmierzające do przejęcia mediów publicznych i skutkujące pogłębiającą się anarchią, destabilizacją państwa, a także – w związku z jawnie pozaprawnym charakterem – naruszeniem elementarnych zasad praworządności i stabilności systemu prawnego. Próba usprawiedliwiania tych działań przez rządzących koniecznością przywracania praworządności nie może legitymizować naruszania prawa.
Redaktor | 21/12/2023

Stanowisko Rady SZIK do ministra

Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w dniu 14.12.2023 r. przyjęła stanowisko ws. sytuacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jest to głos „Solidarności” dotyczący najważniejszych dla pracowników obszarów działalności PLK. Obejmuje ono pięć obszarów:
1. ZUZP wraz z wynikającymi z niego porozumieniami.
2. Wynagrodzenia (coroczny wzrost wynagrodzeń).
3. Zatrudnienie i bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.
4. Spółki Grupy PKP PLK S.A.
5. Inwestycje i efektywna realizacja programów rządowych.
Redaktor | 15/12/2023

Ulgowe Usługi Transportowe na 2024 r.

Ceny za nabycie Ulgowych Usług Transportowych w 2024 r. będą podwyższone o 11,6 % w porównaniu do cen obowiązujących w 2023 r. Wynika to z obowiązujących przepisów i regulacji (Porozumienie z 2013 r. ws. Ulgowych Usług Transportowych).
Redaktor | 6/12/2023

Dzień wolny i nagrody z okazji naszego święta

Święto Kolejarza i przypadające na dzień 25 listopada święto patronalne św. Katarzyny Aleksandryjskiej obchodzimy w różny sposób. Z tej okazji obywają się różne wydarzenia. Organizowane są Msze św., okolicznościowe spotkania, wręczane są odznaczenia resortowe i państwowe dla pracowników.
Redaktor | 12/11/2023

40 lat pielgrzymowania na Jasną Górę

W 2023 r. po raz czterdziesty kolejarze pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę. Nasza ogólnopolska pielgrzymka odchodziła piękny jubileusz. To świadectwo wiary kolejarzy i zawierzenia codziennych spraw, a szczególnie tych branżowych, związanych z pracą i działalności kolei, a w ostatnich dwudziestu latach spółek kolejowych.
Pomimo wielu zmian, których doświadczyła Polska Kolej następne pokolenia corocznie pielgrzymują do Częstochowy z potrzeby serca i tradycji bo tutaj zawsze kolejarze czuli się razem zjednoczeni oraz jeszcze bardziej mocni niezależnie od tego kto rządził ...
Redaktor | 5/11/2023

Nie kosztem bezpieczeństwa...

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w trakcie obrad Rady dyskutowała na temat ograniczeń zatrudnienia w inżynierii ruchu, które mają miejsce w ostatnich tygodniach.
Wskazywano wiele przykładów, gdzie w zakładach linii kolejowych likwiduje się dyżurnych peronowych, albo zastępuje ich zwrotniczymi, ogranicza pracę poprzez jej skrócenie, redukuje ilość dyżurnych tam gdzie są posterunki wieloosobowe (np. w porze nocnej). Odbywa się to kosztem pracowników, którzy pracują przejmując dodatkowe zadania, które dotychczas wykonywał inny pracownik.
Redaktor | 26/10/2023

„Solidarność” w SOK

Straż Ochrony Kolei jest jednostką organizacyjną PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. NSZZ „Solidarność” jest największym i najprężniej działającym związkiem zawodowym działającym w SOK.
11 października 2023 r. zorganizowane zostało cykliczne posiedzenie Komisji Zakładowej w Warszawie. Prowadził je Włodzimierz Ganczar, przewodniczący „Solidarności” w SOK. W obradach uczestniczył Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK), przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PLK.
Przekazał on informacje dotyczące sytuacji w PLK, działalności SZIK oraz zrelacjonował wrześniowe posiedzenie Rady Nadzorczej PLK, na którym omawiano kilka spraw dotyczących SOK (szczegóły w Biuletynie SZIK „NSZZ Solidarność w Peelka” nr 08 z października br. oraz na stronie www.plk.ksk.org.pl w relacji „Z prac Rady Nadzorczej PLK”).
Redaktor | 11/10/2023

Wszyscy na Referendum

NSZZ „Solidarność” od początku sprzeciwiał się ustawie podnoszącej wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia, którą ostatecznie przegłosował rząd PO–PSL.
Związkowcy jednak nie odpuścili, dzięki czemu udało się w 2017 roku przywrócić poprzednie progi emerytalne.
W tym roku 15 października Polacy w referendum sami zdecydują, czy chcą pracować dłużej, czy nie.
Redaktor | 1/10/2023

Emerytury pomostowe będą nadal obowiązywać

7 czerwca 2023 r., przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki po półrocznych negocjacjach podpisali pierwsze od 1991 roku porozumienie pomiędzy rządem i Solidarnością, obejmujące sprawy ogólno pracownicze.
Dla kolejarzy oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których przysługuje prawo do emerytur pomostowych będą mogli dalej z nich korzystać, zwiększy się odpis na ZFSZ od lipca br. i od początku 2024 r. oraz podniesiony zostanie roczny limit odliczenia od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
Redaktor | 7/6/2023

Delegaci SZIK wybrali

25 kwietnia 2023 r. w biurze Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się Zebranie Delegatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Delegaci (obecnych było 76 delegatów) reprezentujący zakładowe organizacje związkowe „Solidarności” działające w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w czterech spółkach Grupy PLK wysłuchali sprawozdania z działalności sekcji w okresie od 17.11.2021 r. do 25.04.2023 r. oraz dokonali wyboru władz statutowych na kadencję 2023-2028. Przewodniczącym został Henryk Sikora, który pełnił tę funkcję przez ostatnie siedemnaście miesięcy.
Redaktor | 25/4/2023

Rabaty na stacjach ORLEN

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której członkowie Związku będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa i artykułów pozapaliwowych (Stop Cafe, OrlenOIL, myjnia) na stacjach paliw PKN ORLEN.
Redaktor | 13/4/2023

Wybór stabilnej, solidnej pracy

W dniu 21 lutego 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” działającej w Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu. Zgromadziło ono 50 delegatów wybranych na kadencję 2023-2028. Na miejsce zjazdu została wybrana sala konferencyjna imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Regionie Śląsko-Dąbrowskim w Katowicach.
Redaktor | 21/2/2023

SZIK popiera powrót PKP Energetyka pod kontrolę państwa

Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” obradująca 9 stycznia 2023 r. poparła zakup akcji PKP Energetyka przez Koncern energetyczny Polska Grupa Energetyczna (PGE).
Przyjęła w tej sprawie swoje stanowisko, które zostało przekazane do właściwych ministerstw i instytucji. Jego treść publikujemy poniżej.
Redaktor | 21/1/2023

KOMUNIKAT PRASOWY

W dniu 16 stycznia 2023 roku organizacje związkowe reprezentujące pracowników spółki skarbu państwa PKP Telkol sp. z o.o. skierowały List otwarty do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Redaktor | 17/1/2023

Obowiązek informowania

Pamiętaj o przekazaniu pracodawcy informacji o liczbie członków w organizacji związkowej.
Przypominamy, że wszystkie organizacje zakładowe (międzyzakładowe) są zobowiązane złożyć pracodawcy informację o liczbie członków będących pracownikami lub innymi osobami wykonującymi pracę zarobkową.
Redaktor | 30/12/2022

Świąteczna Zielona Góra

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w Zakładzie Linii Kolejowych w Zielonej Górze pod przewodnictwem Jolanty Sienkiewicz zorganizowała spotkanie świąteczne. Odbyło się ono w pięknej scenerii restauracji „Gość w dom” na terenie ISE Zbąszynek 14 grudnia 2022 r.
Redaktor | 14/12/2022

Przewodniczący SZIK na Święcie Kolejarza w Krakowie

Przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” Henryk Sikora był jednym z gości Małopolskiego Święta Kolejarza, które odbyło się 28 listopada 2022 r. w Krakowie. Jego organizatorem była Regionalna Sekcja Kolejarzy przy Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”.
Redaktor | 28/11/2022

Przewodniczący SZIK w Gdańsku

18 listopada 2022 r. odbyło się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno Torowym Sp. z o.o. w Gdańsku (PPMT), któremu przewodniczył Andrzej Glica. Wziął w nim udział Henryk Sikora przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Celem zebrania było przede wszystkim omówienie spraw dotyczących działalności związku w Spółce (zbliżające się terminy wyborcze i procedury z tym związane), sytuacji zatrudnieniowo-płacowej, bieżącej współpracy z Zarządem oraz codziennych spraw i problemów pracowniczych, które mają miejsce na sekcjach i robotach prowadzonych przez PPMT.
Redaktor | 18/11/2022

Ulgowe Usługi Transportowe w 2023 r.

Biuro Spraw Pracowniczych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazało informację w sprawie uprawnień do ulgowych usług transportowych na 2023 r.
Wynikają one z zapisów dokumentu pod nazwą: „Porozumienie Związku Pracodawców Kolejowych z przewoźnikami z 27 listopada 2013 roku”. Pracownicy spółek oraz ich rodziny korzystają ze zniżek na przejazdy kolejami w całym kraju.
Pracodawca na pisemny wniosek pracownika, nabywa i przekazuje mu ulgowe usługi transportowe, dające możliwość nabywania odpowiednich biletów na przejazdy.
Redaktor | 17/11/2022

Przewodniczący SZIK w Kielcach

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w Zakładzie Linii Kolejowych w Kielcach zorganizowała spotkanie z Henrykiem Sikorą przewodniczącym Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK). Odbyło się ono 27 października 2022 r. w siedzibie zakładu.
Redaktor | 27/10/2022

Związkowe inwestycje

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji (CRI) zorganizowała wyjazdowe zebranie. Odbyło się ono 5 października 2022 r. w Toruniu. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Regionów CRI, w których działają komisje oddziałowe (Wrocław, Poznań, Gdańsk, Lublin, Kraków i Warszawa). Ich liczebność – jak podkreśliła Olga Palibuda, przewodnicząca „Solidarności” w CRI – jest zróżnicowana i wynika z różnych czynników.
Redaktor | 5/10/2022

Zebranie Rady SZIK i debata o Medycynie Pracy

20 czerwca 2022 r. odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
W pierwszej części obrad przewodniczący Rady Henryk Sikora omówił najważniejsze sprawy, którymi SZIK zajmowała się po 5 maja br. i wydarzenia, w których uczestniczyli przedstawiciele sekcji, a były to m.in.: wyjazdowe posiedzenie Rady SZIK, przekazanie pracodawcy negatywnej opinii w sprawie zmian do ZUZP, zebranie Prezydium SZIK (16 maja br.), powołanie kolegów Piotra Pazery i Romana Kowalskiego do zespołu administracyjno-związkowego ds. zmian do ZUZP, podpisanie Protokołu ustaleń ws. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PLK, przyjmowanie wniosków na medale i odznaczenia honorowe, pokaz podbijarki uniwersalnej systemu 7 (PNUIK Kraków), VI Mistrzostwa Polski w wyścigach drezyn ręcznych, zebranie związkowe zorganizowane przez KZ NSZZ „S” IM w Skarżysku Kamiennej, w sprawie poprawy warunków pracy i zagospodarowanie terenu po byłej zgrzewalni.
Redaktor | 20/6/2022

Przewodniczący SZIK w Skarżysku Kamiennej

Z inicjatywy Mariusza Pilichowskiego przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej w Zakładzie Maszyn Torowych w Krakowie (IM) 14 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie w sprawie dalszych losów terenu po byłej zgrzewalni szyn w Skarżysku Kamiennej. Uczestniczyli w nim m.in. Henryk Sikora przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność, oraz członkowie Prezydium i funkcyjni związkowcy z „S” w IM: Paweł Waśniowski, Adam Świercz, Andrzej Sorsa i Zbigniew Płusa.
Redaktor | 14/6/2022

Kolejarze na Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy

W kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu 8 kwietnia 2022 r. została odprawiona Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy. Jej hasłem były słowa: Niech Chrystus będzie przy twoim warsztacie pracy, zaczerpnięte z rozważań patrona NSZZ “Solidarność”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wygłosił je podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę we wrześniu 1983 r. Rozważania poszczególnych stacji przygotowali i odczytali przedstawiciele różnych zawodów. Przy stacji IX rozważania odczytał Zygmunt Kacprzak, członek Sekcji Zawodowej NSZZ “Solidarność” PKP Intercity S.A.
Redaktor | 8/4/2022

SZIK na terenie Zakładu Linii Kolejowych Zielona Góra

Na zaproszenie Jolanty Sienkiewicz, przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Zielonej Górze, 11 marca br. w obradach komisji wziął udział Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” oraz Mariusz Olejniczak dyrektor zakładu i Sławomir Brożyński zastępca ds. eksploatacyjnych. Zebranie odbyło się na terenie Sekcji Eksploatacji w Zbąszynku.
Redaktor | 11/3/2022

Wideokonferencja w PKP Telkol

18 lutego br. odbyła się wideokonferencja, w której uczestniczył Zarząd PKP Telkol i związki zawodowe działające w Spółce. „Solidarność” reprezentowana była przez Elżbietę Baczewską, przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej i Krzysztofa Mieczkowskiego, zastępcę przewodniczącego. W spotkaniu uczestniczył także Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
Redaktor | 18/2/2022
2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści