Henryk Sikora

Title
Przejdź do treści

Nie igrajcie z bezpieczeństwem!

W ostatnich tygodniach eksperci od optymalizacji z Centrali PLK wymyślają chore pomysły narzucając je zakładom. Dotyczą one głównie ograniczenia ilości zwrotniczych, a tym co zostaną, dodania obowiązków (oględziny dwa razy większej ilości rozjazdów często na większym obszarze z koniecznością przemieszczania się samochodem lub pociągiem albo pieszo). Pomysły dotyczą także zmiany systemu czasu pracy z 12 godzinowej zmiany roboczej na 10 albo 8 – godzinową.
Henryk Sikora | 8/7/2024

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (Mt 10,8)

„Solidarność” organizuje różne akcje związane z realizacją swoich zadań statutowych. Swoją aktywność, związek prowadzi w wielu obszarach. Jednak nic się nie dzieje samo. Aby móc działać potrzebni są właściwi ludzie, którzy dadzą przykład i bezinteresownie podejmą trud organizacyjnej pracy dla dobra wspólnego.
Henryk Sikora | 5/7/2024

Jest podwyżka w PLK!

22 maja 2024 r. w siedzibie PLK odbyło się czwarte i ostatnie spotkanie prezesa Piotra Wyborskiego, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK Magdaleny Jończyk ze zawiązkami zawodowymi, sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dla pracowników PLK w sprawie podwyżki wynagrodzeń w bieżącym roku.
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” i pozostałe związki zawodowe podpisały porozumienie na mocy, którego od 1 lipca br. nastąpi wzrost wynagrodzeń w PLK.
Henryk Sikora | 22/5/2024

Podwyżka jest blisko

15 maja 2024 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło sie trzecie spotkanie prezesa Piotra Wyborskiego, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK Magdaleny Jończyk (wraz z zespołem) ze zawiązkami zawodowymi, sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PLK. Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Henryk Sikora, przewodniczący SZIK oraz zastępcy Roman Kowalski i Zdzisław Jasiński.
Henryk Sikora | 15/5/2024

Zmiana w ZLK Częstochowa

6 maja 2024 r. odbyło się nadzwyczajne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Częstochowie.
Faktycznie nadzwyczajne, gdyż to przecież ani połowa kadencji i czas do zebrań sprawozdawczych, ani wymóg wynikający z przepisów wewnątrzzwiązkowych. A jednak w Częstochowie najwyższa władza (bo taką jest zebranie delegatów) spotkała się by dokonać wyborów uzupełniających.
Henryk Sikora | 6/5/2024

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W związku z dużą ilością punktów w porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oraz koniecznością wnikliwego omówienia kilku spraw, Rada obradowała w dniach 26 i 29.04.2024 r. W pierwszym dniu obrad odbyło się także spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się oceną sprawozdań finansowych PLK za rok 2023 rekomendując je Radzie.
Henryk Sikora | 29/4/2024

Dochodzenie do podwyżek

17 kwietnia 2024 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się drugie spotkanie prezesa Piotra Wyborskiego, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK Magdaleny Jończyk (wraz z zespołem) ze zawiązkami zawodowymi, sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PLK.
Pierwsze spotkanie w sprawie podwyżek wynagrodzeń w PLK odbyło się 27 marca 2024 r., na którym pracodawca przedstawił propozycję wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, średnio na pracownika w wysokości 233-259 zł (wariantowo).
Henryk Sikora | 17/4/2024

900 numerów „Wolnej Drogi” to wielki dorobek

Od początku swego istnienia „Wolna Droga” była głosem wolnego, obywatelskiego społeczeństwa, które po latach komunistycznego zniewolenia, głośno przemówiło w Sierpniu 1980 r. Tworzyli ja ludzie „Solidarności”, którzy brali udział w historii powstania niezależnego ruchu związkowego, dokumentując wydarzenia często będąc ich naocznymi świadkami.
W czasach komunistycznej propagandy i wszechobecnej cenzury kluczową rolę w tworzonych strukturach NSZZ „Solidarność odgrywała prasa niezależna, przekazująca pracownikom prawdziwe informacje.
Henryk Sikora | 8/4/2024

Rozszerzenie prac uprawniających do emerytury pomostowej

Zespół roboczy ds. emerytur pomostowych przy Radzie Dialogu Społecznego został reaktywowany (ostatnie spotkanie w dniu 07.03.2024 r.). W związku z tym Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej zwróciła się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z przypomnieniem naszego wniosku o rozszerzenie wykazu stanowisk w załączniku nr 2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych o prace wykonywane w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Henryk Sikora | 4/4/2024

Kolej na samorząd

Poseł Łukasz Kmita (były wojewoda małopolski), a obecnie kandydat PiS na prezydenta Krakowa i Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego, kandydat PiS do sejmiku, byli gośćmi zebrania Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopolskim.
Obydwaj kandydaci w zbliżających się wyborach są popierani przez małopolską „Solidarność”. Aktywność związku na poziomie regionalnym jest bardzo ważna, szczególnie w trakcie kampanii wyborczej do wyborów samorządowych.
Organizowanie i finansowanie transportu kolejowego jest jednym z zadań samorządu województwa. Dlatego ważnym jest kto będzie odpowiadał za kolej w województwie.
Henryk Sikora | 28/3/2024

Zarząd zapowiedział podwyżki

27 marca 2024 r. w siedzibie PLK odbyło się spotkanie Prezesa Piotra Wyborskiego, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK Magdaleny Jończyk (wraz z zespołem) ze związkami zawodowymi, sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PLK (ZUZP).
Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) reprezentowali: Henryk Sikora (przewodniczący SZIK), Zdzisław Jasiński i Roman Kowalski (zastępcy przewodniczącego SZIK).
Henryk Sikora | 27/3/2024

„Uśmiechnięta Polska” nowej władzy

6 marca 2024 r. przed budynkami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Sejmu protestowali rolnicy, myśliwi, pszczelarze, przetwórcy spożywczy wspomagani przez NSZZ „Solidarność”. Trwające od kilku tygodni protesty rolnicze m. in. przeciwko „Zielonemu Ładowi” są także w interesie nas, zwykłych ludzi emitujących CO2, robiących codzienne zakupy, używających prąd, gaz oraz kupujących najróżniejsze usługi i korzystających z różnych rodzajów transportu (to wszystko „opakowano” w tzw. spalanie paliw kopalnych).
Henryk Sikora | 7/3/2024

„Solidarność” chce podwyżki wynagrodzeń

Obradująca 26 lutego 2024 r. Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ ,,Solidarność” dyskutowała na temat wzrostu wynagrodzeń w 2024 r. dla pracowników PLK. W efekcie tego zostało przyjęte stanowisko adresowane do Zarządu PLK.
Stanowisko nr 1/2024
Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”
ws. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Henryk Sikora | 3/3/2024

Konkurs na prezesa i członków Zarządu PLK

Rada Nadzorcza PLK ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki. Zainteresowane osoby mogą składać dokumenty do 4 marca 2024 r. w siedzibie spółki.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi 5 marca, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne, zostaną przeprowadzone do 18 marca.
Henryk Sikora | 23/2/2024

200 numerów naszego biuletynu!

To jest niesamowite! Mamy dwusetny numer biuletynu „NSZZ Solidarność w Peelka”, który od dwudziestu lat wydaje Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
To podwójny jubileusz, 200 numerów przez 20 lat. Piękna historia biuletynu, który udokumentował najważniejsze wydarzenia dotyczące pracowników, w tym wszelkie zmiany w strukturze organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) i działania związku o jak najlepsze warunki pracy i płacy.
Henryk Sikora | 22/2/2024

„Solidarność” u ministra infrastruktury

W dniu 31 stycznia 2024 r. z inicjatywy Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (KSK) w Ministerstwie Infrastruktury doszło do spotkania przedstawicieli KSK z Podsekretarzem stanu Piotrem Malepszakiem (wiceminister odpowiedzialny w MI za kolej).
„Solidarność” reprezentowali przewodniczący: Zdzisław Jasiński (Krajowy Sekretariat Transportowców), Henryk Grymel (KSK), Jan Majder (Sekcja Zawodowa Grupy PKP Cargo) i Henryk Sikora (Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej).
Henryk Sikora | 20/2/2024

Odpowiedź ministra

Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w dniu 14 grudnia 2023 r. przyjęła stanowisko ws. sytuacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wypowiedziała się w nim w najważniejszych sprawach dotyczący pracowników PLK. Obejmowało ono pięć priorytetowych zagadnień:
1. ZUZP wraz z wynikającymi z niego porozumieniami.
2. Wynagrodzenia (coroczny wzrost wynagrodzeń).
3. Zatrudnienie i bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.
4. Spółki Grupy PKP PLK S.A.
5. Inwestycje i efektywna realizacja programów rządowych.
Stanowisko zostało przesłane do Dariusza Klimczaka Ministra Infrastruktury z prośbą o wzięcie go pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
W dniu 19 lutego 2024 r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury pismo będące odpowiedzią na nasze stanowisko.
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Henryk Sikora | 19/2/2024

Nowy Zarząd PLK

Z inicjatywy Ministra Infrastruktury, pełniącego nadzór właścicielski nad PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 15 lutego 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie PLK. Odwołało na nim 4 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej PLK (w tym przewodniczącego) i powołało w ich miejsce: Jakuba Majewskiego (na funkcję przewodniczącego Rady), Piotra Wyborskiego, Macieja Kaczorka i Piotra Kubickiego (na członków Rady).
Henryk Sikora | 15/2/2024

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Uczestniczyli w nim dotychczasowi członkowie Rady i Zarządu PLK.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (8 stycznia 2024 r.).
Henryk Sikora | 7/2/2024

Protest Wolnych Polaków

11 stycznia 2024 r. w Warszawie odbył się Protest Wolnych Polaków. Środowiska patriotyczne wyraziły w ten sposób sprzeciw wobec bezprawnym działaniom rządu Donalda Tuska – w tym siłowego przejęcia mediów publicznych i osadzenia w więzieniu ułaskawionych przez prezydenta Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
Henryk Sikora | 11/1/2024

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej PLK zostało zwołane na dzień 8 stycznia 2024 r. Odbyło się ono w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Uczestniczyli w nim dotychczasowi członkowie Rady i Zarządu PLK.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (14 grudnia 2023 r.).
Henryk Sikora | 8/1/2024

Podsumowanie dialogu społecznego w 2023 r.

Rozmowy prowadzone przez Pracodawcę na szczeblu Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe i Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej w formie tzw. dialogu społecznego w sprawie zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” 8 postulatów (pismo nr SZIK 26/04/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.) zostały zakończone.
Rozmowy przedstawicieli Zarządu Spółki z „Solidarnością” prowadzone by przez siedem miesięcy na siedmiu spotkaniach.
Na ostatnim spotkaniu 22 listopada 2023 r. podsumowane zostały dotychczasowe prace nad naszymi postulatami oraz została spisana notatka, która skrótowo opisała ustalenia stron.
Henryk Sikora | 23/12/2023

13 grudnia 1981 – pamiętamy!

„Solidarność” w całej Polsce upamiętniła ofiary stanu wojennego. 42. rocznica wojny wypowiedzianej przez komunistów pod przywództwem generała Jaruzelskiego „Solidarności” i narodowi Polskiemu przywołała pamięć i wspomnienia tamtych dramatycznych wydarzeń. W całym kraju odbywały się Msze św. w intencji ofiar i represjonowanych w stanie wojennym. Były przemówienia, wiązanki kwiatów i potrzeba mówienia prawdy o 13 grudnia 1981 r. i przekazania jej młodemu pokoleniu.
Henryk Sikora | 13/12/2023

XX rocznica strajku głodowego

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w dniu 12 grudnia 2023 r. w Warszawie zorganizowała wydarzenie upamiętniające strajk głodowy kolejarzy w grudniu 2003 r. Obecni byli uczestnicy strajku oraz członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej KSK.
Henryk Sikora | 12/12/2023

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (Mt 10,8)

„Solidarność” organizuje różne akcje związane z realizacją swoich zadań statutowych. Swoją aktywność, związek prowadzi w wielu obszarach. Jednak nic się nie dzieje samo. Aby móc działać potrzebni są właściwi ludzie, którzy dadzą przykład i bezinteresownie podejmą trud organizacyjnej pracy dla dobra wspólnego.
Henryk Sikora | 7/12/2023

Wzrasta wartość posiłków na 12 zł

Od 1 stycznia 2024 r. wzrasta wartość posiłków profilaktycznych dla uprawnionych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) do kwoty 12 zł netto.
Od 2015 r. posiłki miały wartość 7.50 zł. Jej wzrost nastąpił dopiero od 1 stycznia 2023 r. na 9 zł.
Podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych było realizacją jednego z postulatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zgłoszonego w kwietniu 2023 r. w ramach tzw. „dialogu społecznego”.
Henryk Sikora | 23/11/2023

Zachowanie czystości

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” monitorując warunki pracy w PLK widzi potrzebę uregulowania sprawy zachowania czystości – sprzątania powierzchni wspólnej na posterunkach ruchu (LCS), gdzie występuje kilka stanowisk pracy w różnych zespołach pracowniczych, a łączna powierzchnia wynosi nawet 150 m2.
Kto ma w takiej sytuacji sprzątać LCS?
Henryk Sikora | 17/10/2023

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PLK zebrała się na wrześniowym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Przed jej obradami odbyło się spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który m.in. wysłuchał informacji z wyników audytów wewnętrznych przeprowadzonych w Spółce od początku bieżącego roku.
Henryk Sikora | 26/9/2023

Obciążenie pracą i ryzyko błędu

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w piśmie do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. wyraziła zaniepokojenie ograniczeniami zatrudnienia w zespole inżynierii ruchu zwracając się o zmianę polityki Spółki w poruszonych w piśmie sprawach oraz ich wyjaśnienie.
Ponadto związek wskazał nadmierne obciążenie pracą i zwiększające się ryzyko błędu, a co za tym idzie zagrożenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu.
Poniżej zamieszczamy treść naszego wystąpienia.
Henryk Sikora | 25/9/2023

Wzrost dodatków do wynagrodzenia

Rząd wydał rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia na 2024 rok. Od 1 stycznia 2024 r. najniższa krajowa wyniesie 4242 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł.
W lipcu nastąpi druga podwyżka płacy minimalnej. Najniższe wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł. Obecnie najniższa krajowa wynosi 3600 zł brutto.
Podobnie było w 2023 r., gdzie minimalne wynagrodzenie wzrosło od stycznia (wynosiło 3490 zł) i lipca (wynosiło 3600 zł).
Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od ustalonego na dany rok wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Henryk Sikora | 22/9/2023

Stacja Łagiewniki

Na Drodze Miłosierdzia każdy z nas ma wypisane swoje, indywidualne stacje i przystanki. Ten przypadający na Łagiewniki miał miejsce na 21. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy 9 września 2023 r. Nie wszyscy na nim wysiedli, wielu pojechało dalej, gdzieś w bliżej nieokreślonym kierunku, być może do nikąd …
Henryk Sikora | 9/9/2023

800 plus

„Pragnę wyrazić wdzięczność za codzienny trud wkładany przez Państwa w wykonywaniu obowiązków służbowych. W podziękowaniu za Państwa zaangażowanie w pracę i rozwój Naszej Spółki, Zarząd PKP PLK podjął decyzje o wypłacie nagrody pieniężnej za 2023 r.
Wypłata nagrody w wysokości 800 zł brutto nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za sierpień 2023 r.
Gratyfikacją objęci zostaną pracownicy będący w stanie zatrudnienia na dzień 1 września 2023 r.” – czytamy w komunikacie Ireneusza Merchel, prezesa Zarządu PKP PLK S.A. do pracowników Spółki.
Henryk Sikora | 4/9/2023

PO podwyżce

Analiza wynagrodzeń w PLK skłania do ciekawych refleksji. Beneficjentami podwyżek wynagrodzeń są pracownicy PLK niezależnie od przynależności związkowej, a nawet ci, którzy nie należą do związków zawodowych (tzw. humorystycznie - pasażerowie na gapę …). Wśród nich są tacy, którzy są tak wybitni (jak sami twierdzą o sobie), „że podwyżka i tak im się należy” i to bez związkowych negocjacji z Zarządem. Według nich tak, czy owak by ją dostali.
Henryk Sikora | 26/7/2023

Spółki Grupy PLK

12 lipca 2023 r. z inicjatywy przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” odbyło się zebranie zespołu problemowego SZIK ds. spółek Grupy PLK.
W zebraniu uczestniczyli przewodniczący zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”: Tadeusz Felkowski (Dolkom Wrocław), Andrzej Glica (PPM-T Gdańsk), Krzysztof Kapałka (PNUIK Kraków), Piotr Przybyła (ZRK-DOM Poznań) oraz Henryk Sikora przewodniczący SZIK.
Henryk Sikora | 12/7/2023

Ciągły dialog

W kwietniu 2023 r. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” wystosowała do Zarządu PLK pismo zawierające 8 postulatów związku. Najważniejszym z nich był wzrost wynagrodzenia dla pracowników Spółki. Został on zrealizowany, podpisanym 18 maja 2023 r. protokołem ustaleń o podwyżce wynagrodzenia pracowników, średnio o 640 zł w wynagrodzeniu zasadniczym (z pochodnymi dało to kwotę średnio ponad 1000 zł na pracownika).
Henryk Sikora | 10/7/2023

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Poprzedziło je spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się treścią warunków do składania ofert na badania sprawozdań finansowych PLK i Grupy PLK na najbliższe lata, wypracowując rekomendacje ich przyjęcia przez Radę.
Henryk Sikora | 6/7/2023

Wzrost dodatków do wynagrodzenia

Od 1 lipca 2023 r., wzrosło (po raz drugi w tym roku) minimalne wynagrodzenie za pracę.
W drugim półroczu br. płaca minimalna zwiększy się z dotychczasowych 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z 22,80 zł do 23,50 zł.
Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 480 zł i wynosiło 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. kwota kolejny raz wzrosła do 3600 zł brutto (to 2783,86 zł netto).
Henryk Sikora | 1/7/2023
2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści