„Solidarność” u ministra infrastruktury

Title
Przejdź do treści

„Solidarność” u ministra infrastruktury

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 20 Luty 2024
W dniu 31 stycznia 2024 r. z inicjatywy Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (KSK) w Ministerstwie Infrastruktury doszło do spotkania przedstawicieli KSK z Podsekretarzem stanu Piotrem Malepszakiem (wiceminister odpowiedzialny w MI za kolej).
„Solidarność” reprezentowali przewodniczący: Zdzisław Jasiński (Krajowy Sekretariat Transportowców), Henryk Grymel (KSK), Jan Majder (Sekcja Zawodowa Grupy PKP Cargo) i Henryk Sikora (Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej).
Minister wyraził swój pogląd, że nadzór właścicielski nad całą koleją powinno sprawować Ministerstwo Infrastruktury, nie tylko nad PLK ale również nad przekazanymi z Ministerstwa Aktywów Państwowych PKP S.A. ze spółkami zależnymi (m.in. z PKP Cargo), Polregio (z Agencji Rozwoju Przemysłu) i CPK.
Stwierdził on, że gdyby nadzór właścicielski był w jednym ministerstwie, uniknięto by wielu sporów i problemów na styku działalności pomiędzy PKP S.A. a PLK (np. przekazywanie – aport majątku, sprzedaż PKP Telkom, lepsza koordynacja inwestycji itp.).
Pan Piotr Malepszak mówił o sprawdzeniu kilkunastu planowanych przez PLK inwestycji oraz o wnioskach z tego płynących. W swoich wypowiedziach krytycznie odniósł się do realizowanych dotychczas inwestycji, twierdząc, że PLK bardziej zależało na wydawaniu jak największych pieniędzy niż na uzyskaniu efektu z inwestycji.
Dał przykład obwodnicy Poznania, gdzie wskazał wady w projekcie (zmiana założeń) i niewłaściwe podejście do planowanej inwestycji. Zdaniem ministra PLK nie może wydawać miliardów, gdzie pojadą na dobę 4 pary pociągów, albo budując 200 metrowe perony w stacjach, gdzie mają zatrzymywał się jedynie autobusy szynowe.
Trudno nam było odnieść się do prezentowanych wypowiedzi gdyż każdy z przykładów należałoby analizować odrębnie w zderzeniu z założeniami, które były przyjęte przy projektowanej przebudowie stacji lub linii kolejowej. Na setki prowadzonych obecnie przez PLK modernizacji, zainwestowanych w 2023 r. ok. 13 mld zł, być może pojedyncze kontrowersyjne przypadki można by wskazać.
Nie zmienia to jednak faktu ogromnego rozwoju infrastruktury kolejowej w ostatnich latach, którego wszyscy jesteśmy świadkami.
W dyskusji nad PLK nie zabrakło spraw pracowniczych jak: ZUZP, oczekiwana podwyżka wynagrodzeń, wystąpienia dotyczące SOK, obawy przed zburzeniem dotychczasowej struktury organizacyjnej Spółki, tzw. przegląd kadr i potrzeby kontynuowania inwestycji.
W trakcie spotkania poruszono także aktualne występujące problemy w PKP Cargo: brak podwyżki wynagrodzeń (pomimo podpisanego przez Zarząd porozumienia), wewnętrzne spory, fatalna sytuacja finansowa, zmniejszająca się corocznie praca eksploatacyjna itp. Związkowcy mówili to w trosce o naszego największego kolejowego przewoźnika towarowego, przed którym stoi sprostanie konkurencji i utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy.
Następne spotkanie ws. kolei Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” planuje w najbliższych dniach z kierownictwem Ministerstwa Aktywów Państwowych.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści